Anpassa arbetsmiljön för alla anställda

För att ett företag ska vara framgångsrikt krävs att en hel del olika beståndsdelar klaffar. Produkten eller tjänsten som erbjuds ska vara kvalitativ, personalen kunnig och arbetsledaren duktig på att fördela arbetsuppgifter, lyssna på anställda och klienter samt styra skeppet i rätt riktning. Även arbetsmiljön spelar stor roll eftersom den ska vara både funktionell och inspirerande att vistas i.

För den som är funktionshindrad är det A och O att arbetsplatsen är praktisk och säker och enligt svensk lag är det upp till arbetsgivaren att se till detta. Om det inte genomförs så kallade skäliga tillgänglighetsåtgärder anses det vara diskriminering mot den funktionshindrade och det utförs kommittédirektiv av riksdagen som utreder dessa frågor.

Hur kan arbetsplatsen anpassas?

Det finns många olika sorters funktionsnedsättningar och därför är det viktigt att ta hänsyn till de särskilda behov som kan uppstå. Med tillgänglighetsanpassad säkerhetsteknik för dörrar som automatiska dörröppnare får personer som inte klarar av att öppna en dörr omedelbar hjälp, och dessutom kan dörrknappen tryckas på med armbågen vilket är särskilt hygieniskt. Andra åtgärder är att installera ramper, att sänka arbetsytor eller att göra toaletterna större och utrustade med räcken.

För den som är funktionsnedsatt finns det också många hinder som inte är så uppenbara men som i själva verket kan innebära stora problem. En liten tröskel kan till exempel göra det nästintill omöjligt för en rullstolsbunden att komma in i ett rum och hissknappar som sitter för högt är en annan olägenhet. I vissa fall kan ett företag ansöka om att få bidrag för arbetshjälpmedel och det handlar ofta om tekniska hjälpmedel som exempelvis större skärmar, skrivbord som kan höjas och sänkas eller särskilda hörapparater som underlättar möten och konferenser. Det är lika viktigt för den anställde som för företaget att arbetsuppgifterna kan utföras så väl som möjligt, och med rätt utrustning kan alla barriärer överkommas.

Scroll to top