Fördelar med privat advokat i stället för offentlig

Om du hamnar i en situation där du är anklagad för brott, har du i vissa fall rätt att tilldelas en offentlig advokat som ska agera försvar under rättegången. Du har alltid rätt att anlita en egen privat advokat, oavsett om du blir erbjuden offentlig advokat eller inte. Det finns många fördelar att välja en privat advokat.

När kan det att anlita en privat advokat? Först och främst är det bäst att klargöra det uppenbara. Största skillnaden en privat och offentlig försvarare, är att du med en privat försvarare måste stå för kostnaden själv. Med en offentlig försvarare slipper du betala kostnaden, men bara om du blir frikänd. Beroende på ett antal faktorer, primärt din inkomst, kommer du i bland fortfarande behöva betala hela kostnaden eller en del för din offentliga advokat om du blir dömd. Att välja en privat advokat, som till exempel Olsson Lilja brottmålsadvokater, har många fördelar. Några av dem är:

  • Privata advokater har ofta en speciell inriktning som kan matchas med ditt specifika fall.
  • Du har fler alternativ eftersom inte alla privata advokater har anmält intresse att anlitas som offentlig försvarare.
  • Med en privat försvarare blir den brottsmisstänktes namn inte offentliggjort.

Välj rätt privat advokat

Det finns olika typer av försvarsadvokater. Generellt delas de in i specialister och generalister. Är du anklagad för brott, bör du välja en advokat som är inriktad mot brottsmål, och mot privatpersoner snarare än företag. Brottmålsadvokater kan i sin tur vara specialiserade på specifika brott, till exempel ekobrott eller miljöbrott.

Anledningen till att du vill ha privat försvar, är alltså att du kan få en mer specialiserad advokat som fokuserar på just den typ av brott du eventuell står anklagad för. En offentlig försvarare, behöver å andra sidan ha koll på flera olika typer av brott, vilket så klart gör det svårare att försvara på samma nivå som en specialist. Tänk på att även om du inte vill eller inte har råd med en privat försvarare, så kan du lämna önskemål om vilken offentlig advokat du vill ska representera dig i de fall du har rätt till det. Domstolen ringer då upp advokaten och frågar om hen kan ta sig an ditt fall, men det är ingen garanti att advokaten i fråga accepterar uppdraget.

Scroll to top