Engagemang för att bevara miljön

Hur många persiska leoparder lever för närvarande i det vilda? Vad handlar regeringens mål med miljöpolitiken om? Vilka platser i varje län anses enligt en ny omröstning, för de mest skyddsvärda och dessutom vackrast att besöka?

aventyrifinnskogen skog bergJa, motioner sätter onekligen fart på föreningslivet men bidrar också till förändring i samhället. För, som Olof Palme sa, ”Politik är att vilja”. Och vill man ha en bra miljö och en natur som kan leva och frodas, för oss och våra barn att njuta av den nu och i framtiden, så krävs det engagemang och vilja. Det kan handla om allt från att säkerställa och sätta regler kring hur miljövänlig återvinning ska ske från företag, till vad för material som får användas samt hur man tvättar sin bil så att inte grundvattnet förorenas.

regeringen.se kan man läsa om vad miljöpolitiken handlar om just nu i Sverige, och detta är att skapa ett samhälle fritt från utsläpp och farliga gifter där man tar hänsyn till allt från människa till djuren runt oss som vi delar Sverige med, samt naturen som vi lever av och (helst) i samklang med. Det handlar om att skapa ett hållbart samhälle som är anpassat till ett klimat i förändring och med detta kommer det inte globala frågor om miljö där arbete sker i samverkan med andra länder.

Platser värda att bevaras för framtiden

halsingegarden.seVad för platser i Sverige är det som vi vill skydda och bevara lite extra? Men som verkligen är värda ett besök. I Svenska Dagbladet listas ett antal pärlor som Världsnaturfonden tillsammans med alla Sveriges län har röstat fram som extra vacker och skyddsvärd, de är alla områden som är biologiskt eller upplevelsemässigt värdefulla och som många vill se oexploaterade även i framtiden, de ska helst också vara relativt lätta att ta sig till för att se och uppleva. Några av de vackraste platserna är enligt listan:

 • Gävleborgs län: Limön
 • Dalarnas län: Ore skogsrike
 • Skåne län: Torups bokskog
 • Gotlands län: Hoburgen
 • Blekinge län: Hanö
 • Hallands län: Galtabäck-Lynga
 • Jämtlands län: Flatruet
 • Jönköpings län: Skiröområdet
 • Kalmar län: Alsterån
 • Kronobergs län: Möckeln
 • Norrbottens län: Karatj-Råvvåive
 • Stockholms län: Kagghamraån
 • Uppsala län: Årike fyris
  Östergötlands län: Sturefors eklandskap

Även i SVT går det att läsa om detta initiativ på inrådan från Världsnaturfonden. Vare sig det är grova gamla ekar och sällsynta insekter som är av riksintresse, eller raukar, grottor och våradonis i blom.

Med gott engagemang och vilja samt en hel del stöd kan säkerligen många av dessa allmänna pärlor skyddas ännu mer och bli naturreservat eller nationalparker. Är man riktigt intresserad av att aktivt jobba med att skydda naturen är en idé att engagera sig i en förening, som kan vara helt politiskt oberoende – som exempelvis Världsnaturfonden. På Världsnaturfonden kan man läsa en hel del om vad som är aktuellt runt om i världen, naturmässigt. Bland annat kan man nu läsa att persiska leoparder gör comeback i Ryssland, en population som en gång var vanlig i området men som minskade under 1950-talet på grund av mänsklig utbredning och jakt hemskt nog. För närvarande finns mindre än 1 000 persiska leoparder i det vilda, de flesta lever i Iran.

Scroll to top