Så fungerar arvsrätt

Arvsrätt är en snårskog och att anlita en jurist eller advokat för att testamentet ska vara korrekt enligt lagen är en bra idé. Att vara tydlig och konkret i testamentet är en fördel. Då minskar risken att det ska uppstå tvister kring ditt arv den dagen du inte finns mer.

Elderly,Senior,Woman,With,Daughter,Signature,Legacy,Heritage,Testament,DocumentArv är något som alla kommer i kontakt med förr eller senare i livet. Om du vill fördela ditt arv på ett speciellt sätt behöver du upprätta ett testamente, läs om arvsrätt och få information om vad som krävs för ett giltigt testamente. Du kan anlita en jurist eller advokat för att upprätta ett giltig testamente inom en timme. Om du har en bestämd uppfattning om hur ditt arv ska fördelas är det väldigt viktigt att all formalia är korrekt. Det är inte sällan det uppstår arvstvister för att ett testamente varit otydligt. Därför ska du i största möjligaste mån vara konkret och tydlig i ditt testamente för att din vilja ska gå igenom.

“Finns det då ett väl formulerat och tydligt testamente minskar risken för onödiga tvister.” Läs mer här

Skriv ett testamente redan nu

Ingen vet vad som händer imorgon och just därför är det bra att ha ordning papperen redan nu. Barn går inte att göra helt arvlösa utan om du har barn har de alltid rätt till sin arvslott. Allt annat kan du välja att testamentera till vem du vill. Om du är sambo och du vill att din partner ska ärva dig behöver du också skriva det i testamentet. Sambos ärver inte automatiskt varandra som äkta makar.

Scroll to top