Mer ordning efter byggbranschbeslut

Ett regeringsbeslut som togs för ett tag sedan och som påverkade en hel bransch, var beslutet om att införa krav på personalliggare i byggbranschen. Än så länge har man inte sett någon effekt på svartjobbet, men man har sett att det blivit mer ordning på arbetsplatserna.

byggarbetsplats

För ungefär ett år sedan bestämde sig regeringen för att införa personalliggare i byggbranschen och dessa infördes sedan i årsskiftet 2015/2016, vilket man kan läsa mer om här. Varför man beslutade sig om att även byggbranschen skulle omfattas av de här reglerna berodde på att man ville komma åt svartjobben som är vanliga i branschen och man ville även göra konkurrensen mer rättvis. Till en början var många inom byggindustrin skeptiska till detta och trodde att det enbart skulle innebära mer administration och pappersarbete. Men efter ett tag vande man sig vid det nya systemet och nu har man även börjat se att de nya reglerna ger resultat.

Mer ordning och reda

På sverigesradio.se kan man läsa om att det blivit mycket bättre ordning inom branschen sedan kravet på personalliggare infördes. Enligt fackförbundet Byggnads har man märkt att de stora arbetsplatserna nu har en bättre koll på vilka som faktiskt finns inne på arbetsplatserna. Och att det blivit bättre ordning beror helt på personalliggarna enligt förbundet. Nu är nämligen huvudentreprenören för ett bygge ansvarig för att se till att alla regler och avtal som finns följs och att alla som kommer och går på arbetsplatsen är registrerade.

Skatteverket gör stickprover

När det kommer till minskat svartjobb hade man i augusti ännu inte kunnat se någon direkt skillnad på grund av personalliggarna. Skatteverket har dock bestämt att man ska börja göra stickprover för att se till att de nya reglerna efterlevs. Man ska även ta ut en avgift för de byggen som inte följer reglerna. Detta kan förhoppningsvis leda till att fler arbetsplatser faktiskt är noga med att ha en personalliggare och att det då på sikt kan leda till mindre svartarbete och mer jämlik konkurrens i branschen.

Scroll to top