God och dålig marknadsföring

Vad är bra och vad är inte okej enligt lag egentligen, när det kommer till marknadsföring och reklam?

När det kommer till marknadsföring finns det både bra och dåliga exempel, liksom de som är på nätet, de i butiker men även reklam i tidning och print. I butiker är det ofta broschyrställ och skyltställ, trädisplayer och displayställ. Mer om detta går det att se och läsa om på https://www.displayexperten.se/.

 

Så får du inte marknadsföra produkter

 

Marknadsföringslagen går det bland annat att läsa om på Konsumentverkets hemsida, och i sin helhet på sajten för Sveriges Riksdag. På Konsumentverkets sajt står det hur du som företagare ska marknadsföra dina produkter och tjänster på ett icke vilseledande och icke aggressivt sätt. Den gäller för marknadsföring av produkter, varor, tjänster, egendom, arbetstillfällen och andra så kallade nyttigheter. Den gäller även för reklam och försäljning, kontakter mellan företag och konsument som har till syfte att förbättra försäljningen av och tillgången till en produkt. Företagarens handlande och agerande före, under och efter försäljningen av produkten gäller även, då till exempel information om reklamationsrätten är viktig.

 

Marknadsföringslagen ställer krav på att marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Det måste också framgå vem som ansvarar för marknadsföringen – Konsumentverket

 

Patent- och marknadsdomstolens roll och strafförelägganden

 

Även på den oberoende sajten Hallå Konsument går det att läsa om hur marknadsföringslagen skyddar mot vilseledande, aggressiv och annan, så kallad, otillbörlig marknadsföring. Om man som företag inte följer lagens paragrafer utan bedriver vilseledande marknadsföring kan dels förbjudas att fortsätta med sin marknadsföring eller bli tvingad att lämna information i annonseringen, eller bli skyldig att betala en särskild avgift som straff.

Marknadsstörningsavgiften är på lägst 10 000 kronor och som högst 10 miljoner kronor. En avgift som helt enkelt tillfaller staten om något skulle ske. Det är vidare Patent- och marknadsdomstolen som beslutar i större ärenden och Konsumentombudsmannen i fall av mindre betydelse. Besluten från de båda instanserna är ofta kopplade till vite. Mer om detta går det att läsa om här, på Hallå Konsuments egna sida om just marknadsföringslagen. Bra att läsa för dig som har en butik eller på något sätt sysslar med marknadsföring.

Scroll to top