Hur man skriver en motion

Det finns ett stort antal guider till hur man skriver en motion på nätet. Nästan alla ideella organisationer och politiska partier har sådana guider på sina sajter eller intranät. Det går dock att ge några allmänna råd.

Vad kan motionen handla om?

En motion kan handla om vad som helst som berör organisationens verksamhet och stadgar, och där organisationen kan påverka på ett eller annat sätt. Organisationen måste, som det heter, äga frågan.

Motionens innehåll

En motion, vare sig den skrivs av en riksdagsledamot eller av en medlem i en bostadsrättsförening, har ungefär samma utformning oberoende av sammanhang. Alla motioner ska ange vem eller vilka som skrivit dem, samt dessas tillhörighet, alltså vilket politiskt parti, lokalförening eller liknande som de kommer ifrån.

Sedan följer en bakgrundsbeskrivning och motivering, som båda bör vara så kortfattade som möjligt. Här beskrivs vilket problem som föreligger, och en motivering av varför det förslag som förespråkas i motionen är det allra bästa. Själva förslaget på vad som bör göras anges i form av att-satser, som ofta står sist i motionen. Ibland står de dock istället först.

Vad som händer med motionen

En motion kan antas eller avslås, men för det mesta är det inte riktigt så enkelt. Ofta yttrar sig styrelsen om motionen, skriftligen, före årsmötet. På årsmötet kan även de andra deltagarna föreslå ändringar i texten, och plädera för att motionen ska antas eller avslås. Slutligen hålls en omröstning om motionen. Den som vill få sin motion antagen bör gärna läsa in sig på vilka motioner som varit uppe för beslut tidigare, så att inte motionen upprepar någonting som redan har beslutats eller avslagits.

Scroll to top