Det här är bolagsrätt

Har du hört termen bolagsrätt men har ingen koll på vad det är? Det är en viktig juridisk term som reglerar hur en verksamhet ska bedrivas. Läs mer om det här nedan.

Det juridiska inom företagsvärlden kan ibland kännas krångligt och som företagare kan det upplevas som en jobbig del att sätta sig in i. Trots allt innebär det mycket arbete att driva företag och att dessutom behöva tänka på bolagsrätt och liknande kanske det inte finns tid till. Det här är dock ofta ett viktigt område som behöver uppmärksammas, men som med fördel kan lämnas åt andra som kan den biten. Eftersom bolagsrätt trots allt rör ägarfrågor och därmed är angeläget för alla som äger en del av företaget, är det bra att ha koll på vad det är som gäller.

Bolagsrättens grunder

Under bolagsrätten ryms flertalet lagar som är bra att känna till. Några av de viktigaste av dessa är:

  • Aktiebolagslagen. Berör bland annat hur stort aktiekapitalet ska vara. Förr skulle aktiekapitalet vara 100 000 kr, men detta ändrades år 2010 till att bli 50 000 kr.
  • Avtalslagen. Handlar om slutande av avtal och de bestämmelser som gäller kring vem som kan sluta avtal etc.
  • Bokföringslagen. En lag som styr allt det som gäller den årliga bokföringen vad gäller räkenskapsår, löpande bokföring, årsbokslut och mycket mer.
  • Lagen om ekonomiska föreningar. Bestämmelser kring den här typen av bolagsform.
  • Lagen om handelsbolag (HB) och enkla bolag. Gäller bland annat vilka inbördes rättigheter och skyldigheter som bolagsmännen har gentemot företaget.
  • Stiftelselagen. Lagar kring vad som gäller för stiftelser avseende registrering, tillsyn samt förvaltning med mera.
  • Årsredovisningslagen. Beskriver vad som gäller för den årsredovisning som ska lämnas av företag årligen. Innehåller bestämmelser om vilka företag som ska lämna en sådan redovisning, samt hur den upprättas och görs offentlig.

Scroll to top