Motverka våld på arbetsplatser

Idag är situationen med hot och våld ohållbar på många arbetsplatser. Det finns mycket som kan göras för att förebygga problemen. Den som är ansvarig för att det ska vara en bra arbetsmiljö är arbetsgivaren – även när det rör sig om hot och våld.

Problemet med hot och våld på arbetsplatser är tyvärr ett problem som verkar öka. Många är stressade, rädda och riskerar att utsättas. Görs verkligen allt som går att göra? Kanske behöver problemet tas på ännu större allvar.

Personlarm och andra åtgärder

När det handlar om arbetsgrupper som jobbar i miljöer som gör dem socialt eller fysiskt utsatta kan ett larm som Axel Group personlarm vara en viktig del i att handskas med problemet. På det sättet kan en person alltid snabbt kalla på hjälp och det kan vara en trygghet att veta att larmet finns där. Arbeten där det här kan vara aktuellt är till exempel vid arbete i butik, skola och socialförvaltning. Även poliser, väktare och sjukvårdsanställda kan ha en ökad risk för hot och våld. Annat som kan minska rädslan och skapa trygghet hos anställda är att ha ett väl fungerande förebyggande arbete där man kan skapa rutiner och handlingsplaner. Att alla vet hur man ska handskas med olika situationer kan vara lugnande och också ha stor betydelse om något väl händer. Även att arbeta med kommunikation kan löna sig och leda till att det är möjligt att lugna ner en person.

Åtgärder som kan användas

  • Förebyggande arbete
  • Rutiner
  • Arbete med kommunikation
  • Personlarm

Hur ser lagar och förordningar ut?

Arbetsmiljöverket har föreskrifter som handlar om hot och våld i arbetsmiljö, och som gäller på alla arbetsplatser (AFS 1993:2). Arbetet med det här problemet ska ske integrerat med annat arbetsmiljöarbete och det som kan vara bra att veta är att föreskrifterna placerar väldigt mycket ansvar hos arbetsgivaren. Det är alltså arbetsgivaren som ska se till att det blir en trygg arbetsmiljö, att förebyggande arbete görs, att det finns handlingsplaner, säkerhetsrutiner och att relevant utbildning ges. Det är också arbetsgivarens ansvar att skapa ett bra omhändertagande om någon drabbas, att se till att det rapporteras in på rätt sätt och så vidare.

Scroll to top