Få fördelar som hyrsjuksköterska

Sedan sjuksköterskeyrket skapades under 1800-talet har det blivit nedvärderat på många sätt, vilket utnyttjats för att kunna ge lägre arbetsvillkor och löner till sjuksköterskorna. Men arbete pågår nu för att höja sjuksköterskans status som bland annat påverkas av politik och ny teknik. Informationssystem ändrar de dagliga rutinerna och gränserna mellan yrkesgrupperna luckras upp.

Det finns många fördelar att jobba som hyrsjuksköterska jämfört med att vara anställd direkt av sjukhuset. Här finns det möjlighet att få förmånliga villkor och hög lön, samt en stor mängd uppdrag att välja mellan oavsett var i Sverige du vill arbeta. Via Curaliv kan du få hjälp med allt det praktiska och en trygghetsjour under hela dygnet.

Brist på sjukvårdspersonal

Landstingen har idag brist vad gäller anställda sjuksköterskor och de har inte marknadsanpassat lönerna, förutom när det gäller bemanningsanställda. Läkarna har inte varit i någon mer fördelaktig position vad gäller antalet arbetsgivare de kan välja mellan, men läkarbristen har gjort så att landstingen fått bjuda över varandra vilket resulterat i höjda läkarlöner.

Förändrade yrkesroller

När sjuksköterskor får allt mer att göra, som att delta i digitaliseringen av vården, har undersköterskorna fått ta över en del kvalificerade arbetsuppgifter. Forskning och påverkansarbete mot politiker kan nu leda till att sjuksköterskans status höjs. Allt fler ser också fördelarna med att ta in in vårdanställda från bemanningsföretag, och privata företag som Kry får allt högre status inom vården. Under coronapandemin har vården varit hårt belastad och förutom att ta in hyrbemanning har regionerna skapat fler möjligheter att låna vårdpersonal från varandra. Vissa regioner har drabbats mer hårt än andra, där intensivvården på Karolinska exempelvis varit hårt pressad.

Nyligen har det också varit svårt att hitta bemanning till intensivvårdsavdelningar när personalen inte har orkat arbeta vidare. I Region Jönköping har beslut fattats att dra ner på IVA-platser när personalen inte räcker till. Sveriges regioner och kommuner har då inte kunnat bidra med folk från andra arbetsplatser. Martin Takac som är direktör och ansvarig för den kirurgiska vården i Region Jönköping berättar att de har gjort en ansökan för att kunna få hjälp med IVA-bemanningen, men det har varit svårt för kringliggande regioner att assistera i frågan.

Scroll to top