Motioner som sticker ut

En motion kan handla om nästan vad som helst. Det blir snabbt uppenbart för den som surfar runt bland motionerna på Riksdagens hemsida, där samtliga motioner som lämnas in av ledamöter publiceras. Vare sig man ser dem som tokiga, vettiga eller bara underhållande finns det en del motioner som sticker ut ifrån den grå massan. Här är några av dem.

Motion 2011/12:Ub323 – Nationell strategi för rymdturism

Författare: Eva Flyborg (FP)

Denna motion handlar i korthet om att en nationell strategi för turism i rymden bör etableras. Enligt Flyborg så kommer det snart att vara kommersiella aktörer som sköter en stor del av rymdfarten, och dessa kommer att erbjuda passagerarturer ut i rymden. Störst på området är idag Virgin Galactic, som skulle kunna vara intresserade av att skicka ut rymdturister från basen Esrange utanför Kiruna. Flyborg vill att riksdagen uttalar sitt stöd för ett samarbete mellan svenska staten och kommersiella aktörer på detta område.

Motion 2012/13:Kr222 – Svenskt rockarkiv

Författare: Jan R Andersson (M)

Det finns ett svenskt rockarkiv, som är beläget i Hultsfred och vars samling omfattar 250 000 objekt. Andersson vill att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utveckla rockarkivet i Hultsfred till ett upplevelsebaserat besöksmål för rock och popmusik.

Motion 2012/13:T347 – Sjöfartsverkets monopolställning på lotsmarknaden

Författare: Staffan Anger (M)

För att verka som lots på Mälaren måste man tala felfri svenska, trots att ett större problem är att många brovakter är dåliga på engelska. Sjöfartsverket har monopol på lotsverksamheten, och detta vill Anger ändra på. Över huvud taget anser han att lotsar inte alltid behövs, utan att deras uppgifter kan skötas exempelvis genom fjärrstyrning av fartygen.

Motion 2011/12:MJ353 – Gässens påverkan på miljön

Författare: Betty Malmberg och Gustav Nilsson (M)

Författarna anser att ”gäss kan vara ett gissel”, och vill därför att regeringen utreder hur stora skador fåglarna ställer till med. Misstanken finns att gäss orsakar skador som inte anmäls, eftersom reglerna för att beviljas ersättning är krångliga.

Scroll to top