Så kan företaget bidra till att EUs klimatmål nås

Det är numera något som alla vet, att vi måste minska utsläppen för att kunna rädda klimatet och vår jord. Som företagare har du ett extra ansvar, speciellt om du har ett företag som på ett eller annat sätt genererar utsläpp och avfall.

I Sverige är gemene man relativt medveten om vad som måste göras för att klimatet ska förbättras, till exempel att minska utsläppen av koldioxid. Hos Svenskt näringsliv kan man läsa om vad svenska företagare gör idag för att hindra en klimatkris. Även om mycket redan görs är det dock viktigt att arbetet trappas upp och fortsätter.

Smarta tjänster som underlättar miljöarbetet för företaget

Återvinning. Grön återvinna eko symbol. Återvunna pilar skyltar nära matematiker för återanvändning och återanvändning på mörk trä bakgrund ovanifrånDet kan som företagare vara svårt att veta exakt vad man ska göra för att minska sitt klimatavtryck. Då kan en smart tjänst som Sortera.se vara till god hjälp. Sortera är ett miljöbolag som kan hjälpa ditt företag med att ta hand om avfall, återvinna och sanera på ett miljövänligt vis. Det kan vara smart att outsourca den typen av miljöarbete till en aktör som Sortera som har stor kunskap om rätt tillvägagångssätt.

Var står vi idag?

Som tidigare nämndes är svenska företag relativt duktiga på att tänka miljövänligt, men hur ser det egentligen ut med koldioxidutsläppen idag? SVT skriver om hur koldioxidsituationen ser ut i Stockholm just nu. I artikeln utses transport-, bygg, och industrisektorn till de branscher som ger mest miljöpåverkan. Verkar du i någon av dessa branscher är det alltså hög tid att du påbörjar ett aktivt miljöarbete på företaget. Ett första steg för ett sådant kan vara att kontakta Sortera. Du kan också låta dig inspireras av andra företags miljösatsningar. Här kan du läsa om hur Peab har gjort en satsning på eco-asfalt, men även mindre åtgärden kan göra skillnad. Byt till exempel ut engångsmuggarna vid kaffeautomaten mot sådana som kan användas flera gånger så har du tagit ett steg i rätt riktning.

Scroll to top