Lagstadgad deklaration av kryptovalutor

Idag finns det betydligt rikare människor än de gamla yuppiesarna i 80-talets Stockholm. En verklighet som inte förväntas modifieras är det faktum att det nu finns ett stort antal människor som gjort sig förmögna på kryptovalutor. Politikerna ställs inför stora frågetecken i hur vi ska beskatta framtiden som baseras på AI-produktion – arbetare som inte betalar skatt. Till dess får vi nöja oss med att kryptovalutan redovisas på deklarationen som värdepapper.  

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det egentligen inte särskilt konstigt att vi lever i en politisk tumult. Framtiden är helt enkelt för mycket satt i dunkel. Att vi i hundra år har levt i kölvattnet av industrialiseringen som beskattade tillväxten och produktionen från arbetarna är ingen nyhet. Men hur framtidens välfärd ska beskattas när allt mindre arbete kommer utföras av människan är ett desto större frågetecken. Ur det perspektivet är det förstås värt att fundera på kryptovalutans roll. Bitcoin blir ett av många värdesystem som kommer förenkla överföring av data mellan AI, och detta är en av anledningarna till att den skjutit i höjden så snabbt.

Redovisa vinst i Bitcoin

Skatteverket har dock inte varit sena med att gå ut med hur man ska redovisa sina vinster i bitcoin och andra kryptovalutor, något som indikerar att man är angelägen om att hitta sätt att föra in skatteintäkter på nya sätt. Än så länge sker det som med andra värdepapper:

– Vi vet att det är många som gör sin redovisning löpande under året, framför allt de som säljer mycket. Därför ska man inte behöva göra om det i deklarationen. Nu kan du redovisa summan av dina affärer istället för att redovisa varje transaktion för sig. Dock behöver du hålla isär vinster och förluster eftersom förluster bara är avdragsgilla till 70 procent. Har du handlat med olika kryptovalutor behöver du även hålla isär dem, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket. Läs mer här.

Hur valet avgörs i september kan vi bara spekulera om, och att de stora valfrågorna ständigt böjs, byts ut och omplaceras i prioritering indikerar en osäkerhet. För egentligen är kanske inte de stora frågorna en fråga om moral eller etik, utan om hur vi ska kliva in i framtiden som ett modernt och progressivt land, med en moderniserad ekonomisk politik och jämn fördelning av de skatteintäkter vi kommer göra på vår tillväxt.

Scroll to top