Island inför lag om jämställda löner

Island har tagit ett mycket viktigt steg för att komma åt problemet med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Från och med 2018 har det varit olagligt att betala ut olika löner mellan män och kvinnor om de genomför samma typ av arbete. Redan år 2020 siktar Island på att lönegapet mellan män och kvinnor är tilltäppt.

Island har lagstiftat om jämställda löner sedan 1960-talet och har arbetat aktivt för att undvika för stort lönegap mellan män och kvinnor. Från och med 2018 förra året infördes en ny lagstiftning på Island för att ytterligare motarbeta orättvisa löner på arbetsmarknaden. Bryter företagen mot lagen riskerar de dömas till böter. Företagen måste uppvisa att lika lön gäller för lika arbetet. Oavsett du är man eller kvinna skall lika löner för samma arbetet vara gällande. Lagen innebär en sorts certifiering för företagen och kan ses som en märkning att på denna arbetsplats råder jämställda löner. För att företagen ska ha tid på sig att få bukt med lönegapet mellan män och kvinnor sker implementeringen av lagen i etapper. Inledningsvis har lagen endast gällt för företag med minst 25 anställda. På sikt kommer lagen om jämställda löner inbegripa alla företag på Island där män och kvinnor är anställda oavsett antalet anställda. Folket på Island är mycket positivt inställda till att lagen både efterföljs och genomförs vilket är en förutsättning för att få lagen om jämställda löner att fungera i praktiken.

Ett utbrett samhällsproblem

Löneskillnaden mellan män och kvinnor är ett utbrett samhällsproblem, även i Sverige och Europa. Island är det första landet som på allvar tar tag i detta samhällsproblem och lagstiftar fram en lösning .På sikt kan lagen lösa problemet med den oförklarade löneskillnaden mellan könen. Det är specifikt ojämlika löner mellan män och kvinnor som förblir oförklarade där lönefaktorer som arbetserfarenhet, utbildning och kompetens inte ger svaret på varför männen tjänar mer än kvinnorna, det handlar om. Fler länder bör följa Islands lagstiftning. I grunden är det en fråga om rättvisa, jämställdhet och demokratiska värderingar. Ett samhälle utan jämställda löner mellan män och kvinnor för samma typ av arbete blir, om det fortgår, ett samhälle där patriarkala strukturer befästs om och om igen.

 

Scroll to top