Lönekartläggning för jämställda löner

Lönekartläggning är ett sätt att komma åt orättvis lönesättning inom en given yrkesgrupp. En arbetsgivare måste enligt lag ha en strategisk plan för att motverka orättvis lönesättning mellan kön, etnicitet, religion m m. Det finns också sätt att komma åt löneskillnader där samma jobb utförts men av personer boendes i olika kommuner. Man kan också göra en internationell lönekartläggning för att studera löneutvecklingen för en viss arbetsgrupp globalt.  

Alla verksamheter måste enligt lag utföra en lönekartläggning som uppfyller en del lagkrav. Internt är varje verksamhet skyldig att varje år analysera om man betalar ut ojämställda löner. Eftersom det är en relativt ny lag (2016) är det många som är osäkra på hur man ska genomföra en kartläggning. Pihr gör en effektiv lönekartläggning med en mycket bra och utarbetad mjukvara. Den kan med hjälp av en verksamhets befintliga lönesystem omvandla datan till jämställdhetssiffror och mycket enkelt se över hur rättvist lönerna är värderade.

Lönekartläggningen i Sverige

Lönekartläggningen utförs av alla verksamheter för att säkerställa att man uppfyller de lagkrav mot diskriminering som man från politiskt håll beslutat om. Kartläggningen handlar om att man ska få lika betalt oavsett kön, sexuell läggning eller uttryck, ålder, etnicitet, religion/annan trosuppfattning eller funktionsvariation. Alla arbetsgivare är skyldiga att varje år analysera sina löneskillnader i sin verksamhet, för att säkerställa att inte samma arbete utförs för olika betalt.

En alldeles särskilt viktig sektor för lönekartläggningen är inom välfärden. Här pågår nämligen en hätsk debatt just nu om hur man kommer åt personalbrist. Brandmän, lärare och undersköterskor vittnar om olika löner beroende på var i landets kommuner och landsting som du bor i. Det beror på att kommunerna lägger olika mycket resurser på de givna yrkena. Tyvärr skapar det en nationell brist och orättvisa i yrkesgruppen, och det är svårt för en del fattigare kommuner att behålla sina lärare, undersköterskor, brandmän och så vidare.

Även om lönerna i Sverige har jämnats ut mellan könen är det fortfarande stor skillnad mellan yrkesgrupper. Därför har man nu från politiskt håll beslutat om att verksamheterna internt måste se över sina löner och kontrollera att inte titlarna mellan de anställda beror på vilket kön de har, till exempel.

Scroll to top