Regler för elsparkcykel

Idag är det allt fler som köper en elsparkcykel. De är vanligare i större städer, där de går att hyra på gatan via en app. För att kunna köra en elsparkcykel är det viktigt att känna till de aktuella regler som gäller. Det är också nödvändigt att vidta korrekta säkerhetsåtgärder.

När du är ute efter en bra elsparkcykel, kan det vara svårt att veta vilken som är bäst. Här finns en 250w stark elsparkcykel, en bra modell som går utmärkt att använda i vardagen. Många hyr idag sin elsparkcykel, men det kan innebära en del extra arbete. Det är mer bekvämt att ha en egen som dessutom är anpassad efter de egna behoven.

Följ reglerna för elsparkcykel

En elsparkcykel bör inte ha en motor som är kraftigare än 250W eller går snabbare än 20 km i timmen. Om den överskrider dessa kriterier så klassas den inte längre som en cykel.

Om en elsparkcykel har en maxhastighet på över 20 km i timmen och/eller har en motor som är kraftigare än 250W så kan den klassas som ”övriga fordon” i stället för en cykel. Då får den endast köras på inhägnade områden, vilket förstås begränsar användningsmöjligheterna avsevärt. Ett antal andra regler är också viktiga att tänka på. Bland dessa finns:

  • Du som förare har det yttersta ansvaret för att elsparkcykeln uppfyller kraven för att kallas cykel.
  • Om du kör en elsparkcykel med högre hastighet eller en motor som är starkare än ovan nämnda krav så kan du bli dömd för olovlig körning.
  • En elsparkcykel som är klassad som en cykel får framföras på cykelbanor.
  • Om det saknas cykelbana får elsparkcykeln framföras på en väg.

Tänk på säkerheten

En elsparkcykel går att köra i rätt höga hastigheter. Därför finns det risk för att olyckor sker, särskilt när föraren inte är van vid att köra elsparkcykel, eller om fordonet körs där det finns mycket trafik. För att minska risken för olyckor kan det vara klokt att investera i kroppsskydd. De vanligaste skadorna vid olyckor med elsparkcykel sker på knä, ansikte, armbåge, huvud och axlar.

Vad anser politikerna?

Det har på senare tid blivit mycket populärt med elsparkcyklar, vilket innebär en ökad trafik på gatorna. Även om en del politiker har uttryckt oro över detta finns det också de som tycker att ett ökat bruk av elsparkcyklar bör uppmuntras. Det är trots allt ett mer miljövänligt transportsätt än att förflytta sig med bil, och politiskt sett har man en ambition att minska utsläppen från biltrafik. Här finns möjligheten att i stället köpa en elbil, eller när så är möjligt en elsparkcykel eller en elcykel. Detta, tillsammans med en förbättrad infrastruktur vad gäller laddstolpar, gör att vi i Sverige får en ökad möjlighet att lämna den fossila eran bakom oss och övergå till att bli ett mer modernt samhälle med lägre utsläpp. Genom ökad folkbildning kring hur man framför en elsparkcykel på ett säkert sätt kan man också minska risken för olyckor och dessutom förbättra folkhälsan. Att köra moped eller bil som går på fossila bränslen skapar farliga utsläpp. Genom att i stället välja en elsparkcykel får vi alltså en minskad risk för sjukdomar relaterade till dålig luftkvalitet.

Scroll to top