Marknadsföring i skyltfönster

Skyltfönster är ett fönster där företaget presenterar varor eller i vissa fall tjänster. De produkter som visas i skyltfönstret kallas för skyltexemplar. Här presenterar företagen sina produkter på ett säljande och tilltalande sätt. Skyltfönstret är en viktig marknadsföringsplats som ska bidra till konsumenternas uppmärksamhet, intresse och viljan att köpa produkten.

För marknadsföring i ett skyltfönster så kan du använda dig av exempelvis displayställ, hyllor eller skyltdockor för att skapa en tilltalande marknadsföring. Vad du väljer att använda beror på vad som blir bäst för marknadsföringen av de produkter eller tjänster som företaget säljer.

Prisinformationslagen

Prisinformationslagen ställer som krav på att företagen ska lämna rätt och tydlig information om priser på produkter. Denna lagen gäller för produkter som företag säljer till konsumenter. Den huvudsakliga regeln är att priset ska anges skriftigt och att moms och andra möjliga skatter ska vara inräknade i priset som anges. Det ska också vara tydligt vilken produkt det är som priset gäller. När det gäller produkter i skyltfönster så ska det anges på förpackning, i en prislista eller på en hyllkantsettiket. Detta ska göras så kunden kan bilda sig ett uppfattning om priserna. Konsumentverket är den tillsynsmyndighet som ska se till att butikerna följer lagen. De butiker som bryter mot lager riskerar att få betala böter.

Att tänka på när man marknadsför i skyltfönster

Ett skyltfönster är ansiktet utåt till konsumenterna och det ska förmedla butikens koncept och öka nyfikenheten för butiken och för butikens sortiment. Det finns tre metoder att marknadsföra sig i skyltfönstret.

  1. Skapa en scen och berätta en visuell historia kring produkterna.
  2. Glorifiera produkterna, här väljer du en huvudprodukt som är i fokus. Placera tillhörande produkter runt huvudprodukten. Men placera dem så att huvudprodukten fortfarande är i fokus.
  3. Att anknyta till relevant årstid är ett lätt sätt att vara relevant i sin marknadsföring. Att använda färg och kontrast är bra för att väcka kunders uppmärksamhet.
Scroll to top